Swaalf Milieudiensten is specialist op het gebied van toezicht en handhaving van de milieuwetgeving en biedt oplossingen voor een adequate uitvoering van milieutaken. U heeft er geen omkijken meer naar.

U kunt bij Swaalf Milieudiensten terecht voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van toezicht en handhaving van de Wet milieubeheer, de Wet Bodembescherming en de daaruit voortvloeiende besluiten en regelingen en andere relevante wet- en regelgeving en richtlijnen.

verder lezen

 


 
• Judith Leysterstraat 42 • 2023 EH Haarlem • t 023 525 0677 • m 06 5240 6286
       
Welkom op de homepage van

 

Welkom op de homepage van swaalfmilieudiensten.nl

swaalfmilieudiensten.nl

Pelican ICT

 

 

info@pelican-ict.nl